เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

              ทำนอง           เพลงรำวงมาตรฐาน

              ผู้แต่ง             คณะครูโรงเรียนบ้านศรีธน

      พวกเราโรงเรียนศรีธน

ทุกทุกคนมุ่งมั่นการศึกษา

ตั้งใจใฝ่เรียนพัฒนา  (ซ้ำ)

ด้วยความก้าวหน้าทางวิชาการ

      เรียนดีมีคุณธรรม

เราน้อมนำฝึกฝนจนกล้าหาญ

จิตใจสดใสชื่นบาน  (ซ้ำ)

แข็งแรงสำราญสนุกสนานรื่นเริง

      โรงเรียนก็น่าอยู่ดูสวย

มีพันธุ์ไม้ด้วยหลากสีชวนชม

ใครมาใครเห็นต่างนิยม  (ซ้ำ) 

สวนผักน่าชมอุดมสมบูรณ์

      ดำรงด้วยความเป็นไทย

ด้วยหัวใจรักมั่นไม่เสื่อมสูญ

ชุมชนสนับสนุนเกื้อกูล  (ซ้ำ)

ความสุขเพิ่มพูนชาวฟ้าชมพู