ข่าวประชาสัมพันธ์
การก่อสร้างห้องน้ำในโรงอาหาร (อ่าน 32) 12 เม.ย. 63
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ (อ่าน 49) 11 ก.พ. 63
ต้อนรับ นายลิขิต ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูวิภาวรรณ แสนสามารถ สุ้สายใยบ้านศรีธน (อ่าน 79) 09 ธ.ค. 62
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกสว่าง (อ่าน 139) 02 ก.ย. 62
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ร่าวมกับโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ปี2562 (อ่าน 142) 18 ก.ค. 62
โรงเรียนบ้านศรีธน ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามกีฬาโรงเรียนปลาปาก (อ่าน 130) 02 ก.ค. 62
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านศรีธน ปี 2562 (อ่าน 169) 28 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการและคณะครุโรงเรียนบ้านศรีธนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 149) 20 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (นายอภิชัย. ทำมาน) ได้มาเยี่ยมให้กำลังใ (อ่าน 190) 10 มิ.ย. 62
ประชุมสัมนาโครงการพัฒนาศักยภาพครู, บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ เพื่อเสริมสร้างประสิ (อ่าน 121) 04 มิ.ย. 62
สารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 306) 24 พ.ค. 62
สารประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม (อ่าน 244) 01 เม.ย. 62
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม (อ่าน 415) 02 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 329) 15 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2561 (อ่าน 251) 07 มิ.ย. 61
โครงการทำบุญประทายข้าวเปลือกและผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 448) 08 ม.ค. 61
โครงการวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านศรีธน (อ่าน 398) 08 ม.ค. 61
เรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 429) 20 พ.ย. 60
[ปักหมุด]รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียนบ้านศรีธน (อ่าน 336) 21 ส.ค. 60
เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านศรีธน (อ่าน 398) 20 ก.พ. 60
เข้าค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านศรีธน (อ่าน 426) 14 ก.พ. 60
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค (อ่าน 333) 14 ก.พ. 60
มอบทุนส่งท้ายปีเก่า ครูชฎาวัลย์ สมประสงค์ มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธน (อ่าน 439) 05 ม.ค. 60
สวดมนต์ข้ามปี 2559-2560 (อ่าน 350) 05 ม.ค. 60
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สาธิตวิธีการปลูกปอเทืองและไถกลบ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน (อ่าน 387) 29 ธ.ค. 59
ผักเพื่อสุขภาพ ผักอินทรี ออแกนิกส์ ปลอดสารเคมี 100เปอร์เซนต์ (อ่าน 431) 29 ธ.ค. 59
โครงการอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ (อ่าน 573) 11 ต.ค. 59
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 858) 15 มี.ค. 59