ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูโรงเรียนบ้านศรีธน รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2563
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 63
กิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกในพระคุณของผู้อบรมสั่งสอน
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านศรีธนได้เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 63
การก่อสร้างห้องน้ำในโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 63
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
ต้อนรับ นายลิขิต ศรีวรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูวิภาวรรณ แสนสามารถ สุ้สายใยบ้านศรีธน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 62
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกสว่าง
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 62
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ร่าวมกับโรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ปี2562
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 62
โรงเรียนบ้านศรีธน ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามกีฬาโรงเรียนปลาปาก
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 62
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านศรีธน ปี 2562
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการและคณะครุโรงเรียนบ้านศรีธนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 62
ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (นายอภิชัย. ทำมาน) ได้มาเยี่ยมให้กำลังใ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 62
ประชุมสัมนาโครงการพัฒนาศักยภาพครู, บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์ เพื่อเสริมสร้างประสิ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 62
สารประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 62
สารประชาสัมพันธ์ เดือนมีนาคม
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 62
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2561
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 61
โครงการทำบุญประทายข้าวเปลือกและผ้าป่าเพื่อการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 61