ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการทำขนมไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 ได้ทำขนมบัวลอย เพื่อให้นักเรียนรู้ขึ้นตอนวิธีการ การทำขนมและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,13:59   อ่าน 60 ครั้ง